گفتگوی فریبا امیرخیزی و داریوش ارجمندی پیرامون کارزار سه روزه

✊در تدارک #راهپیمایی_سه_روزه
🎤مصاحبه با #تلویزیون_راه‌کارگر

📌گفتگوی #فریبا_امیرخیزی و #داریوش_ارجمندی
پیرامون راهپیمایی سه روزه در بزرگداشت چهلمین سالگرد تظاهرات زنان سال ۵۷ علیه #حجاب_اجباری
جمعه ۱ مارس ۲۰۱۹