مصاحبه فریبا امیرخیزی با Europe Solidaire Sans Frontières در مورد ۸ مارس ۱۹۷۹

🎤 مصاحبه #فریبا_امیرخیزی با «Europe Solidaire Sans Frontières» در مورد «۸ مارس ۱۹۷۹»:

🔸تحلیل از وضعیت بحرانی امروز مردم در ایران و مشخصا وضعیت زنان 

🔸اشتباهات جنبش چپ در ایران و جهان در برخورد به جمهوری اسلامی و به خیزش زنان سال ۵۷ 

🔸انتظار ما از جنبش بین‌المللی چیست و همبستگی انترناسیونالیستی یعنی چه 

🔸تاریخچه و ضرورت‌های #کارزار زنان و اهمیت استراتژیک مبارزه بر علیه حجاب اجباری 

🔸اهداف #راهپیمایی_سه_روزه در چهلمین سالگرد خیزش زنان سال ۵۷ 

🔸و درس‌هایی که این خیزش برای جنبش زنان در ایران و جهان دارد

Europe Solidaire Sans Frontières : Iran, who remembers 8 march 1979

Iran : qui se souvient du 8 mars 1979 ?

🎤نسخه PDF مصاحبه به زبان فرانسه

🎤نسخه PDF مصاحبه به زبان انگلیسی