گوشه‌هایی از فعالیت‌های تبلیغی و میدانی فعالین کارزار در بلژیک

این نمایش پرده‌ای نیاز به جاوااسکریپت دارد.

✊در راه عملی کردن یک #فراخوان جسورانه

✊بروکسل در انتظار راهپیمایی کارزار

🔺برای پایان بخشیدن به یک ستم هزاران ساله 

🔺برای پایان بخشیدن به اشکال مختلف خشونت علیه زنان

🔺#متحد خواهیم شد

🔺#نقشه خواهیم ریخت

🔺و شبانه‌روز #سازمان‌دهی خواهیم کرد

🔺اجازه پرواز را با پرواز کردن خواهیم گرفت

#راهپیمایی_سه‌روزه

#شمارش_معکوس

#Brussels

#countdown

#8maars

@kaarzaar