شمارش معکوس! راهپیمایی سه روزه‌ی کارزار زنان در هامبورگ، دن‌هاگ و بروکسل ۲۰۱۹

✊✊شمارش معکوس! انفجاری در پیش است!

🔸طوفانی در راه است و روزشمار مبارزاتی وعده‌ی دیدار می‌دهد

🔸آماده می‌شویم تا همبسته و همراه یک‌بار دیگر خیابان‌ها را تسخیر کنیم 

🔸و هم‌زمان با ۸ مارس روز مبارزاتی زنان جهان، صدای مقاومت و مبارزات جسورانه‌ی زنان ایران را رساتر کنیم

🔸در چهلمین سالگرد خیزش پنج‌روزه‌ی زنان سال ۵۷ علیه «فرمان حجاب اجباری» می‌رویم تا سه روز در خیابان‌های

🔺آلمان (هامبورگ) ۶ مارس

🔺هلند (دن‌هاگ) ۷ مارس

🔺بلژیک (بروکسل) ۸ مارس

🔸طنین مبارزات «زنان انقلابی سال ۵۷» علیه حجاب اجباری باشیم 

🔸تا ریشه‌های «زنان خیابان انقلاب» را بازیابیم 

🔸تا نهالی که بی‌مهابا رستن آغاز کرده بر ریشه‌های پرصلابت تاریخی‌اش تکیه کند 

🔸می‌رویم تا متحدین‌مان را بازیابیم و جویبار مبارزات زنان ایران را به مبارزات جهانی زنان پیوند بزنیم

🔺به راهپیمایی سه‌ روزه‌ی کارزار زنان در هامبورگ، دن‌هاگ و بروکسل بپیوندید

🔺یا در مبارزاتی که با راهپیمایی سه روزه اعلام همبستگی کردند: در ترکیه، ونکوور، مونترال، واشنگتن‌دی‌سی، لس‌آنجلس و … همراه شوید

🔺یا مبارزه‌ای همبسته به پا کنید