شمارش معکوس! راهپیمایی سه روزه‌ی کارزار زنان در هامبورگ، دن‌هاگ و بروکسل ۲۰۱۹

✊✊شمارش معکوس! انفجاری در پیش است!

?طوفانی در راه است و روزشمار مبارزاتی وعده‌ی دیدار می‌دهد

?آماده می‌شویم تا همبسته و همراه یک‌بار دیگر خیابان‌ها را تسخیر کنیم 

?و هم‌زمان با ۸ مارس روز مبارزاتی زنان جهان، صدای مقاومت و مبارزات جسورانه‌ی زنان ایران را رساتر کنیم

?در چهلمین سالگرد خیزش پنج‌روزه‌ی زنان سال ۵۷ علیه «فرمان حجاب اجباری» می‌رویم تا سه روز در خیابان‌های

?آلمان (هامبورگ) ۶ مارس

?هلند (دن‌هاگ) ۷ مارس

?بلژیک (بروکسل) ۸ مارس

?طنین مبارزات «زنان انقلابی سال ۵۷» علیه حجاب اجباری باشیم 

?تا ریشه‌های «زنان خیابان انقلاب» را بازیابیم 

?تا نهالی که بی‌مهابا رستن آغاز کرده بر ریشه‌های پرصلابت تاریخی‌اش تکیه کند 

?می‌رویم تا متحدین‌مان را بازیابیم و جویبار مبارزات زنان ایران را به مبارزات جهانی زنان پیوند بزنیم

?به راهپیمایی سه‌ روزه‌ی کارزار زنان در هامبورگ، دن‌هاگ و بروکسل بپیوندید

?یا در مبارزاتی که با راهپیمایی سه روزه اعلام همبستگی کردند: در ترکیه، ونکوور، مونترال، واشنگتن‌دی‌سی، لس‌آنجلس و … همراه شوید

?یا مبارزه‌ای همبسته به پا کنید