پیام تشکل سراسری «پیلاو فادیمه را هرگز فراموش نکنید» به کارزار زنان

پیام تشکل سراسری «پیلاو فادیمه را هرگز فراموش نکنید» در حمایت و شرکت در راهپیمائی کارزار زنان، پژواک صدای ۴۰ سال مبارزات زنان ایران باشیم.

در هشت مارس امسال به حق در دفاع و حمایت از ۴۰ سال مبارزه و تلاش هر روزه زنان و مردان آزادی‌خواه و برابری طلب در ایران علیه رژیم آپارتاید جنسی اسلامی، ما نیز هم صدا با تمام نهادها و سازمان‌های مدافع حقوق زنان حمایت و شرکت خود در این کارزار را اعلام می‌کنیم و همه انسان‌های برابری‌طلب و مدافع حقوق زنان می‌خواهیم با حمایت و پیوستن‌شان به این کارزار در دفاع از مبارزات زنان آزادی‌خواه در ایران از مبارزات آن‌ها حمایت نمایند.

مبارزه علیه آپارتاید جنسی رژیم اسلامی در ۴۰ سال حاکمیت این رژیم در ایران یکی از خصیصه و مشخصه مبارزات مردم ایران علیه رژیم اسلامی بوده است. در اعتراضات مردم مبارز ایران از دی‌ماه ۱۳۹۶تاکنون زنان با حضورشان در این اعتراضات، از زیر پا نهادن قوانین اسلامی در رعایت حجاب، تا رقص و موزیک و جشن و شادی تا تلاش بی‌نظیر و ابتکار دختران خیابان انقلاب در پرت کردن حجاب‌هایشان، و ده‌ها و صدها ابتکار دیگر زنان برای زیر پا نهادن قوانین ضد زن اسلامی بخش مهم و جدائی‌ناپذیر از اعتراضات این دوره مردم در جامعه ایران است.

ما ضمن حمایت از مبارزات زنان در ایران در این کارزار تلاش خواهیم کرد صدای اعتراض آن‌ها باشیم.

باید هشت مارس امسال مهر و تاکید براین مبارزات زنان در ایران را برخود داشته باشد. شکی نیست که تلاش و مبارزه زنان در ایران خواهد توانست با عقب راندن اسلام سیاسی در ایران تاثیرات به مراتب فرامنطقه‌ای بر مبارزات زنان در خاورمیانه و حتی در همین کشورهای غربی که امروزه اسلام سیاسی تلاش می‌کند تحقیر بی‌حقوقی و ابقای قوانین ارتجاعی ناموس‌پرستی را به نرم این جوامع- در برخورد به زنان و دخترانی که از این کشورها آمده‌اند تحمیل کند- خواهد داشت.

زنده باد ۸ مارس روز جهانی زن

زنده با بی‌حجابی

نهاد سراسری پیلاو فادیمه را هرگز فراموش نکنید

۳ مارس

National association against honor related violence