روزشمار خیزش زنان ایران در زمستان ۵۷- ۱۲ اسفند- ۳ مارس ۱۹۷۹

♦ اگر تجربیات تلخ نتواند راهی در مقابل‌مان باز کند ما از تاریخ هیچ نیاموختیم و محکوم به تکرار آن خواهیم بود …

شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۵۷- ۳ مارس ۱۹۷۹

– پس از ۳۲ سال فعالیت پنهانی حزب دموکرات کردستان علنی شد

دکتر عبدالرحمن قاسملو دبیر کل حزب دموکرات کردستان در اجتماعی که به مناسبت فعالیت علنی این حزب برگذار شد گفت: «ما به کسی اجازه نمی‌دهیم که وحدت ملی را خدشه‌دار کند… در مجلس موسسان آینده نمایندگان واقعی خلق کرد باید شرکت داشته باشند…» کیهان، ۱۲ اسفند ۱۳۵۷

گردهم‌آیی کردهای مقیم مرکز

«کردهای مقیم مرکز در یک گردهمایی در دانشگاه صنعتی ضمن تایید قطعنامه‌ی ۸ ماده‌ای که توسط نمایندگان مردم کردستان و هیئت اعزامی تشکیل شده بود شایعه تجزیه‌طلبی کردها را به شدت محکوم کردند و از مهندس بازرگان خواستند تا موقعیت و پایگاه خود را در قبال خواست‌های خلق کرد رسما از رادیو و تلویزیون اعلام کند.» کیهان، ۱۲ اسفند ۱۳۵۷

– نمایشگاه به مناسبت ۸ مارس

«به مناسبت روز جهانی زن نمایشگاهی از ]نمودهای گوناگون[ مبارزات زنان ایران در چند دهه اخير، از چهارشنبه نهم اسفند تشکیل شده است. محل این نمایشگاه مجتمع آموزشی دکتر شریعتی واقع در چهار صد دستگاه ياخچی‌آباد، خیابان ستاره است. این نمایشگاه به مدت دو هفته از ساعت ۲ تا ۶ بعد از ظهر دایر است.» کیهان، ۱۲ اسفند ۱۳۵۷

توضيح جمعیت بیداری زنان

در پی انتشار نامه‌ی جمعیت بیداری زنان، کميته‌ی ایجاد جمعیت بیداری زنان اعلام کرد: «چون پس از صدور اعلامیه‌های کمیته‌ی ایجاد بیداری زنان اغلب در این مورد به جمعیت بیداری زنان مراجعه می‌فرمایند لازم به تذکر است که کمیته ایجاد بیداری زنان سوای جمعیت بیداری زنان است که در سال ۱۳۳۹ جهت به دست آوردن تساوی حقوق زنان کشور در همه زمینه‌ها و مبارزه با فساد اخلاقی و بهبود وضع خانواده تأسیس گردیده است.» کیهان، ۱۲ اسفند ۱۳۵۷

از کتاب «خیزش زنان ایران در اسفند ۱۳۵۷»

به کوشش مهناز متین و ناصر مهاجر