حمایت نشریه «رهایی زن» از کارزار سه روزه زنان

نشریه شماره ۷۰ «رهایی زن» در کنار بازنشر اطلاعیه شماره چهار کارزار زنان، با شرکت در تظاهرات سه روزه کارزار زنان در هلند و بلژیک و آلمان، حمایت خود را از این کارزار اعلام کرده‌اند.

درود بر این حامیان عزیز