پیام و شعر تقدیمی رویا صادقی به کارزار زنان

مبارزات زنان در سراسر جهان هرگز کم نبوده است. اما به دلیل وجود مخوف قدرت‌های سرمایه‌داری و مذهب حاکم و دخالت قانون شرع در برخی جوامع زنان مورد تحقیر و شکنجه حاکمان جامعه و مردان مرید شریعت قرار گرفتند. این مبارزات همه سال‌ها با مشکلاتی که بر سر راهش بوده است توانسته خود را به مقطع پرارزشی برساند. مبارزات زنان کارگر امروز پیشاپیش تمام مبارزات پرچمدار پیروزیست .امسال امیدوارم این کارزار موثرترین گام باشد برای انقلاب سراسری ایران به رهبری زنان زحمتکش و طبقه محروم. خسته نباشید و با تمام توانم و اندیشه‌ام پشتیبان شما و انقلاب در راه هستم.

♦ شعر تقدیمی رویا صادقی به کارزار زنان:

من زنم، مال تو نیستم

مالکم خود،

باربردار تو نیستم…

من حجاب بر سر ندارم

من رهایم، راضیم خود

یک زنم، انسان کامل

پرتوان و شاد و عاقل

هیچ کس بر من نخواهد کرد شاهی

من زنم انبوهی از پرواز و شادی

من زنم، سر میوه باز تکامل

از طبیعت زنده و سرخوش

به سان لاله و گل….

من لباسم عشق و شادی و رهاییست

دور انداخته‌ام این را که نامش بدحجابیست….

من زنم، شادم، رهایم

می‌خروشم هر زمان با مشت‌هایم

من زنم مال تو نیستم

مالکم خود…..

باربردار تو نیستم

رویا صادقی

سوم مارس ۲۰۱۹