پخش زنده جشن پایان راهپیمایی سه‌روزه‌ی کارزار زنان در یوتوب

-در کنار مبارزات زنان در سراسر جهان برای رهایی
-در کنار مبارزات زنان در بلژیک
-در کنار فعالین کارزار و چهل سال مبارزه‌ی زنان ایران علیه حجاب اجباری
-پایان سه روز راهپیمایی و یک روز مبارزاتی را جشن خواهیم گرفت
-همراه با هنرمندان فمینیست و مبارز از مکزیک، ترکیه، لهستان که در همبستگی با جنبش زنان ایران اجرا خواهند داشت.

۸ مارس ساعت ۲۰