گزارش مختصری از بخش اول راهپیمایی سه‌روزه‌ی زنان در هامبورگ