همبستگی «نشر نقطه» با کارزار زنان

از طرف «ناصر مهاجر»، یکی از نویسندگان کتاب دو جلدی «خیزش زنان ایران در اسفند ۱۳۵۷» ایمیلی دریافت کردیم مبنی بر حمایت نشر نقطه، ناشر این کتاب دوجلدی، از کارزار زنان. این انتشارات، لوگوی کارزار زنان را در صفحه اول خود درج کرده‌اند و بدین وسیله، حمایت خود را از این کارزار اعلام نموده‌اند. درود فراوان به این حامیان عزیز و همراه.

ایمیل «ناصر مهاجر» که به فریبا، از اعضای کارزار ارسال شده است:

فریبای خوب و عزیز 
روز جهانی زن را به تو شادباش می گویم و خسته نباشی.
محبت کن و لینک زیر را یک لحظه فعال کن و ببین که دوستان نقطه هم به کمپین پیوسته اند، در کنار شما هستند و دل شان با یاران!
از سوی ما به همه ی رفقا و دوستان، ۸ مارس را تبریک بگو.
با مهر بسیار 
ناصر