راهپیمایی در گرامی‌داشت ۸ مارس، روز جهانی زن در شهر کونگسوینگر -نروژ

روز جمعه ۱۷ اسفندماه برابر با ۸ مارس روز جهانی زن به فراخوان کمیته ۸ مارس مراسم و‌ راه‌پیمایی باشکوهی برگزار شد.

در این روز تعداد کثیری از زنان و مردان آزادی‌خواه و برابری‌طلب و رفقای حزبی در این تظاهرات شرکت داشتند.

این راه‌پیمایی از مرکز شهر شروع به سمت موزه خانه زنان به حرکت درآمد و در طول مسیر شعارهایی از قیبل: زنده باد ۸ مارس روز جهانی زن، زنده باد آزادی برابری، نه به خشونت علیه زنان سر داده شد.

در قسمت دوم مراسم که در داخل موزه خانه زنان برگزار شد، ابتدا فهرست برنامه از طرف مجریان برنامه و مونا هولم، کیا ماریا و ایران مروتی به این مناسبت اعلام شد و بدنبال آن، نمایندگان گروه‌های مختلف سخنانی در رابطه با روز زن و وضعیت زنان ایراد کردند.

مارس ۲۰۱۹

گولاله مروتی، از اعضای کارزار مبارزه با خشونت علیه زنان در ایران