راهپیمایی در گرامی‌داشت ۸ مارس، روز جهانی زن در شهر کونگسوینگر -نروژ