گزارش تصویری از فعالین کارزار در روز هشت مارس- مونترال/کانادا

در این تصاویر، شهین نوایی پوستر کارزار زنان را در تظاهرات زنان در مونترال در دست دارد و هم چنین برخی دیگر از دوستان لوگوی کارزار را حمل می‌کنند.