پیام شعله پاکروان در دومین روز تظاهرات سه روزه کارزار در دن‌هاگ/هلند

۷ مارس ۲۰۱۹

به عنوان یک #دادخواه، به عنوان قطره‌ای از دریا، به عنوان یک مادر و به عنوان یک زن به حکومت ضدبشر و ضدزن جمهوری اسلامی می‌گویم: ما مادران ایستاده‌ایم، رو به‌روی تو! دیگر نمی‌خواهیم به تو اجازه بدهیم که بچه‌های ما را بکشی! دیگر اجازه نمی‌دهیم به #سپیده_قلیان در سیاه‌چال‌ها #تجاوز کنی و جسدش را به خانواده‌اش تحویل دهی!


#رئیسی … مردی که یکی از اعضای #هیئت_مرگ بوده و دستش در خون هزاران جوان که جسدشان به مادران‌شان تحویل داده نشده است، آلوده است ـ او را رئیس «عدالت‌خانه‌ای» که می‌کنی که فقط نامی از آن باقی‌مانده است
ما مادران! ما داد‌خواهان! اعلام می‌کنیم … تا زمانی که تمام عاملین و آمرین را در پای میز محاکمه‌ی نبینیم دست از تلاش برنخواهیم داشت
من به عنوان مادر #ریحانه تمام دنیا را خواهم گشت … مثل مادر #سعید_زینالی دنبال عدالتم! مادر #اسماعیل_بخشی دنبال عدالت است.فریاد مادران در گوشه گوشه‌ی ایران زیبای ما بلند شده و قطعا حکومت در مقابل این فریاد توان ایستادگی نخواهد داشت.