گزارشی از دومین روز راهپیمایی کارزار زنان در شهر لاهه (دن هاگ) هلند