گزارش اکسیون اعتراضی به مناسبت ۳۱ امین سالگرد قتل عام کشتار زندانیان سیاسی در ایران – آلمان- برمن