حمایت گزارشگران از فراخوان سراسری 8 مارس روز جهانی زن

خشونت بر زنان ابعاد جهانی هولناکی به خود گرفته و در هر ثانیه صدها زن جان خود را در اثر خشونت های سازمان یافته از دست می دهند. در این شرایط ضروری است که زنان سراسر جهان جبهه مبارزاتی خود را به وجود آورده و گسترش دهند.

برای خواندن ادامه فراخوان در سایت گزارشگران، لینک زیر را کلیک کنید:

فراخوان سراسری: 8 مارس روز جهانی زن