Framåt för att sprida revolutionära åsikter, binda samman och organisera kvinnor

November 2019 upproret i Iran, plöjde kampens land djupt och skapade en mer gynnsam grund för att fortsätta striden mot den islamiska regimen. Resultatet var de militanta studenternas protester i januari 2020. De olika upproren och kamper visar att de objektiva förutsättningarna för att utvidga en revolutionär strategi samt att intensifiera medveten, organiserad och inriktad kamp för kvinnor och alla andra undertryckta klasser och skikt i samhället blir allt mer gynnsam.

Kvinnornas starka närvaro på slagfältet och gatukampar har fått dyrbara konsekvenser för en regim som investerade på kvinnornas förtryck i mer än 41 år genom att fängsla de i hemmen och försöka hålla dem borta från sociala aktiviteter, genom patriarkalisk kultur och tradition, obligatorisk hijab, kvinnofientliga lagar baserade på Sharia och ett brutalt och systematiskt undertryckande. Kvinnor har bevisat att de är fast beslutna att fortsätta sin kamp mot den kvinnofientliga islamiska regimen, oavsett om de har fängslats i regimens medeltida fängelser eller inspärrats i det större fängelset som heter Iran.

Arresteringar och fängelsestraff för de kvinnor som tappert tog av sig sin Hijab offentligt i protest mot obligatorisk slöja visar hur viktig är tvångslöja för den teokratiska regimen även i detta ögonblick. I en tidsperiod då den islamiska regimen kämpar för sin överlevnad, obligatorisk hijab som är knuten till det teokratiska styret, är fortfarande en av de viktigaste delarna av regimens undertryckande planer.

Kvinnornas uppenbara mod och uppror i alla kampar och strider i Iran är ett svar på fyrtioett år obrutet och rasande våld från islamiska regimen mot kvinnor. Detta ackumulerade raseri av kvinnor kan spela sin verkliga och avgörande roll endast när den kan tillföra revolutionära medvetandet och förena kvinnorna i en bred och oberoende massorganisation. Det är viktigt att öka det vetenskapliga och revolutionära medvetandet bland kvinnor för att dra en tydlig gräns mot de reaktionära krafterna som är beroende av imperialister vars program är att underkasta kvinnorna och hela samhället. Sådana omständigheter är nödvändiga för att kunna föra kampen med målet att störta den islamiska republiken i en revolutionär kamp och ännu viktigare för att lägga grunden för ett nytt samhälle som åtar sig att befria kvinnorna.

Den enade andan och en hög grad av kompromisslös kamp mot den islamiska regimen, särskilt under upproret i november förra året, måste vara en del av bestämmelsen för att fira årets 8 mars den internationella kvinnodagen och även därefter. Genom understrykning av detta kan vi outtröttligt försöka förena de revolutionära kvinnornas rörelse. Med en sådan inriktning kan vi vidta målinriktade och välbetänkta åtgärder för att mobilisera kvinnorna i Iran kring en revolutionär uppfattning och följaktligen säkerställa främjandet av kvinnornas revolutionära rörelse.

 

Kampanjen för att bekämpa statligt, socialt och hemmavåld mot kvinnor i Iran

8 mars Kvinnororganisation (Iran-Afghanistan)

8 mars 2020

www.kaarzaar.org / karzar.zanan.2016@gmail.com / https://facebook.com/kaarzaar

www.8mars.com / zan_dem_iran@hotmail.com / www.facebook.com/8marsorg