Revolutionaire visies verspreiden, vrouwen verenigen en organiseren

De opstand van november 2019 in Iran, heeft het land van de strijd diep gecultiveerd en een gunstiger grond geschapen om de strijd tegen het islamitische regime voort te zetten. Het resultaat was de protesten van de student in januari 2020. De verschillende opstanden en worstelingen laten zien dat de objectieve voorwaarden voor het uitbreiden van een revolutionaire aanpak, het intensiveren van bewuste en georganiseerde strijd met een specifiek doel voor vrouwen en voor alle andere onderdrukte klassen en lagen in Iran steeds gunstiger zijn.

De sterke aanwezigheid van vrouwen in de strijd en straatgevechten is een harde slag voor een regime, dat al meer dan 41 jaar investeert in vrouwen extreem onderdrukking door de vrouwen in huizen op te sluiten en hen te proberen weg te houden van de sociale activiteiten, door patriarchale cultuur en tradities, verplichte hijab, anti-vrouwenwetten op basis van de sharia en systematische brute onderdrukking. Vrouwen hebben bewezen dat ze vastbesloten zijn om hun strijd tegen het vrouwvijandig, islamitische regime voort te zetten, of ze nu gevangen zitten in de middeleeuwse gevangenissen van het regime of gevangen zitten in de grotere gevangenis genaamd Iran.

De arrestatie en gevangenschap van vrouwen die de afgelopen twee jaar moedig hun Hijab hebben afgeworpen. Zij zijn door het systeem tot langdurige gevangenisstraf veroordeeld. Dit toont het belang van verplichte hijab van deze extreem-religieuze regime zelfs op dit moment. Hoewel het islamitische regime vecht voor zijn voortbestaan, blijft de verplichte hijab die verbonden is met de theocratische heerschappij één van de belangrijkste elementen op hun onderdrukkende politiek.

De moed, uitbarsting en opstandigheid van vrouwen in alle strijden en opstanden in Iran is een reactie op eenenveertig jaar ongebreideld en heersend geweld tegen het islamitische regime met zijn antivrouwen wetgeving. Deze geaccumuleerde woede van vrouwen kan alleen zijn echte en beslissende rol spelen bij het resultaat van de strijd als het samen met het revolutionaire bewustzijn wordt ingebracht en de vrouwen verenigt in een brede en onafhankelijke massaorganisatie. Het is essentieel om de wetenschappelijke en revolutionaire vrouwen bewust te maken om een duidelijk onderscheid te maken met de reactionaire krachten die afhankelijk zijn van imperialisten en hun programma is om de vrouwen en alle mensen te onderwerpen. Onder dergelijke omstandigheden kunnen we de strijd voeren in dienst van de revolutionaire omverwerping van de Islamitische Republiek en, nog belangrijker, de basis leggen voor een nieuwe samenleving die zich inzet om de vrouwen te bevrijden.

De verenigde geest en een hoge mate van compromisloze strijd tegen het islamitische regime, met name in de opstand van november, moeten deel uitmaken van de voorziening om dit jaar 8 maart de Internationale Vrouwendag te vieren en daarna. Door daarop te vertrouwen, kunnen we onvermoeibaar proberen de eenheid van de revolutionaire vrouwenbeweging te verenigen. Met een dergelijke oriëntatie kunnen we gerichte en verstandige stappen ondernemen om vrouwen in Iran te mobiliseren rond een revolutionaire visie en op deze manier de vooruitgang van de revolutionaire beweging van vrouwen te verzekeren.

De campagne om staats-, sociaal en huiselijk geweld tegen vrouwen in Iran te bestrijden

8March Women’s Organization (Iran- Afghanistan) /  8 March 2020

www.kaarzaar.org / karzar.zanan.2016@gmail.com / https://facebook.com / kaarzaar www.8mars.com / zan_dem_iran@hotmail.com / www.facebook.com/8marsorg