گزارش تظاهرات اعتراضی به مناسبت روز جهانی زن- مارس ۲۰۱۷ – آلمان/رُستوک

روز ۸ مارس پرسش و پاسخ رادیو محلی Lohro با گروه زنان انترناسیول که سه سال پیش در رستوک پایه گذاری شده، در مورد وضعیت زنان و حقوق آنها در ایران و افغانستان، در راه پناهجویی و زندگی در رستوک، انجام و پخش شد.روز ۱۱ مارس نیز در شهر Rostock، با برنامه ریزی و همراهی […]