گزارش برنامه روز جهانی زن-فرانکفورت/آلمان

روز هشت مارس روز جهانی زن در فرانکفورت با چندین برنامه در نقاط مختلف شهر فرانکفورت تجلیل شد. راه‌پیمایی با اعلامیه پخش کردن، سخنرانی، موزیک و رقص از خیابان سایل فرانکفورت که پرجمعیت‌ترین قسمت فرانکفورت است شروع شد و به سمت تعمیر، دی ـ گی ـ بی (فدراسیون یا اتحادیه‌های عمومی آلمان در شهر فرانکفورت) […]