پیام کمیته مستقل یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه شصت (واشینگتن‌دی‌سی) به کارزار زنان و اعلام برنامه روز جهانی زن

زنان ما در زمینی سخت روییدند، جوانه زدند و بالیدند. گر من از سرزنش مدعیان اندیشم                                    شیوه مستی و رندی نرود از پیشم اولین پیام انسان‌ستیزی جمهوری اسلامی از زبان خمینی در اسفند ماه ۵۷ بر علیه زنان جاری گشت و از آن زمان، زنان ما همواره مورد هجوم وحشیانه قرار گرفتند. ولی آنان […]