گزارش آکسیون جهانی «او نه!» در اعتراض به نامزدی «ژایر بولسونارو» برای ریاست‌جمهوری برزیل-بروکسل/بلژیک

شنبه ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۸ به فراخوان فعالین جنبش زنان و جنبش LGBTQ در برزیل قرار بود یک آکسیون سراسری در اکثریت کشورهای جهان علیه «بولسونارو» برگزار شود. در بلژیک هم با شعار «زنان در بلژیک علیه بولسانارو متحد شوید!» (Mulheres Unidas na Bélgica contra Bolsonaro) فراخوانی داده‌شده بود که ما فعالین سازمان زنان هشت مارس […]