فراخوان به آکسیون به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان-سوئد/یاکوبزبرگ

بله به جامعه دور از خشونت! در دوسال گذشته مطابق آمارها نزدیک به ۳۶ زن قربانی خشونت خانگی شدند تنها در سال ۲۰۱۷ سنتر نینا یکی از مراکز کمک به زنان و دخترانی که مورد خشونت قرار می‌گیرند در یکی از کمون‌های شهر استکهلم ۱۰۵ مراجعه کننده داشته است. به مناسبت ۲۵ نوامبر روز جهانی […]