گزارش تظاهرات «عدالت مهاجرت!»/شنبه ۱۲ ژانویه ۲۰۱۹ – بروکسل /بلژیک

شنبه ۱۲ ژانویه ۲۰۱۹ به فراخوان بیش از ۷۰ سازمان و انجمن حامی حقوق مهاجرین و پناه‌جویان تظاهراتی در اعتراض به سیاست‌های ضدمهاجرتی دولت بلژیک در بروکسل برگزار شد. در این تظاهرات بیش از ۲۵۰۰ نفر شرکت داشتند. فراخوان دهنده‌گان اعلام کرده بودند سیاست‌های دولت «میشل – ژانبون – فرانکن» (نخست‌وزیر، وزیر داخلی و وزیر […]