گزارش تظاهرات روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان در هلند

روز 25 نوامبر 2017 کمیته برگزار کننده مبارزه علیه خشونت بر زنان؛ در هلند؛ متشکل از فعالین تشکلات جنبش زنان از کشورهای مختلف گردهم آمدیم و آکسیون اعتراضی از ساعت 14:30 تا 17:00 بعدازظهر در مرکز شهر روتردام هلند برگزار کردیم. حضور زنان در مراسم امسال چشمگیر بود و محور مرکزی آکسیون امسال حول: آزادی […]