کارزار مبارزه علیه خشونت دولتی بر زنان در ایران

به این کارزار بپیوندید

برای حمایت از کارزار، ارسال هر گونه نظر، پیشنهاد و یا انتقادی با کارزار در تماس باشید

فراخوان به عمل متحد

اگر می‌خواهید کلیه‌ی قوانین نابرابر و مجازات‌های اسلامی علیه زنان را در عمل لغو کنیم!

اطلاعات راهپیمایی سه روزه کارزار زنان

آخرین اطلاعات مسیر راهپیمایی

مصالح مبارزاتی

مصالح مبارزاتی برای راهپیمایی سه روزه کارزار زنان

روزشمار زمستان ۵۷

فعالیت‌ها و مبارزات